W tej dziedzinie szkolenia są organizowane w następujących tematach:

  • prawa bankowego (m.in. weksle, czeki, gwarancje bankowe)
  • hipoteki i ksiąg wieczystych
  • zabezpieczania wierzytelności
  • operacji zagranicznych
  • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • windykacji wierzytelności
  • marketingu i narzędzi statystycznych w marketingu