Klientami Akademii Wiedzy Użytecznej LeoPard są zarówno największe polskie i międzynarodowe firmy jak również firmy o małej i średniej wielkości.

Poniżej przedstawiamy listę niektórych firm, z którymi mieliśmy możliwość i przyjemność współpracować w naszej dotychczasowej działalności: