Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Szkolenia prowadzimy od 2004 r.

Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej dla firm w całej Polsce, banków, samorządów i instytucji użyteczności publicznej.

Nasze szkolenia w większości, oprócz niezbędnej części teoretycznej, mają charakter praktyczny.

Współpracujemy z uznanymi wykładowcami i praktykami z całej Polski.