Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard współpracuje z jednymi z najlepszych wykładowców i praktyków z całej Polski.  Należą do nich wykładowcy z wyższych uczelni /m.in. SGH, SGGW/, placówek naukowo badawczych /m.in. NIZP-PZH, IŻŻ/, pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz praktycy, którzy są wysokiej klasy specjalistami i posiadają doświadczenie dydaktyczne i naukowe wsparte praktyką w realizacji licznych projektów.

Nasi trenerzy są autorami wielu publikacji i specjalistycznych książek, wielu z nich wielokrotnie brało i bierze czynny udział w tworzeniu prawa polskiego i unijnego poprzez uczestnictwo, w charakterze ekspertów, w komisjach sejmowych i unijnych.