W tak zdefiniowanym obszarze organizujemy szkolenia dotyczące m.in.:

  • prawa bankowego (m.in. weksle, czeki, gwarancje bankowe)
  • hipoteki i ksiąg wieczystych
  • zabezpieczania wierzytelności
  • operacji zagranicznych
  • problematyki płacowo-kadrowej
  • marketingu i narzędzi statystycznych w marketingu