PROGRAM SZKOLENIA

  • Żywność prozdrowotna – określenie, charakterystyka, rodzaje
  • Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne
  • Procesy fermentacyjne w produkcji żywności – aspekty technologiczne, prozdrowotne na wybranych przykładach
  • Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a oczekiwania konsumentów. Walory organoleptyczne i korzyści prozdrowotne.
  • Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna
  • Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, producentów rhd, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekty jej spożywania przez konsumentów. Przedstawione zostaną procesy fermentacyjne w produkcji żywności, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – aspekty technologiczne, prozdrowotne na wybranych przykładach. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/