PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka
2. Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne
3. Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna
4. Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów
5. Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne
6. Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych.
Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efektami a oczekiwaniami konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr inż. Halina Makała – pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownik zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawca i członek komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autorka wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.