PROGRAM SZKOLENIA

  1. Technologie chłodnicze, komory chłodnicze w przechowywaniu żywności.
  2. Trwałość żywności mrożonej i chłodzonej.
  3. Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe produktów mrożonych i chłodzonych.
  4. Przemiany chemiczne, fizyczne i biochemiczne w żywności mrożonej i chłodzonej.
  5. Transport – strategiczne ogniwo łańcucha chłodniczego.
  6. Wymagania odnośnie dokumentacji towaru przyjmowanego na stan chłodni składowej.
  7. Ślad węglowy produktu chłodzonego i technologii spożywczych
  8. Dyskusja.

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów/przewoźników żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami chłodniczego przechowywania żywności, technologiami i infrastrukturą chłodniczą . Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące wymagań transportowych oraz zagadnienia i problemy transportu wpływające na jakość przewożonej żywności. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące aspektu śladu węglowego w technologiach chłodniczych jako wskaźnik efektu cieplarnianego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, pracownik naukowy, ekspert w zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autorka wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

Zapraszamy też na inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/