PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Charakterystyka i właściwości żywności ekologicznej. Żywność ekologiczna i konwencjonalna – wartości odżywcze, jakość, bezpieczeństwo.
2. Zasady produkcji żywności ekologicznej.
3. Regulacje prawne w zakresie żywności ekologicznej. Oznakowanie żywności ekologicznej.
4. Rozwój produktów ekologicznych i rynek żywności ekologicznej.
5. Żywność ekologiczna w Polsce. Trendy i prognozy rynkowe.
6. Motywy wyboru żywności ekologicznej w Polsce. Powody i bariery zakupu.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności. Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób zainteresowanych tematyką produkcji ekologicznej, producentów, dystrybutorów, osób planujących otwarcie ekosklepu lub restauracji.

Celem szkolenia jest zapoznanie z potencjałem żywności ekologicznej, jej właściwościami oraz wymaganiami jakościowymi. Omówione zostaną zasady produkcji żywności ekologicznej, rozwój i rynek produktów ekologicznych oraz regulacje prawne na podstawie prawa krajowego i UE. Przedstawione zostaną motywy wyboru żywności ekologicznej w Polsce, struktura rynku, trendy oraz prognozy rynkowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, ekspertyzach dot. poświadczenia autentyczności, prowadzeniu szkoleń, autora i współautora kilku książek, licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu technologii i bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym dotyczących charakterystyki rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa produktów zwierzęcych metodami ekologicznymi.