PROGRAM SZKOLENIA

 

I.Znakowanie krajem pochodzenia w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 i rozporządzenia 2018/775 a także inne aspekty znakowania ogólnego żywności wynikającego również z przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych:

  • znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia produktu
  • znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia składnika podstawowego
  • wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne krajowe w odniesieniu do znakowania pochodzenia
  • znakowanie informacją Produkt Polski
  • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
  • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
  • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

•  przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
•  deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
•  znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
•  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych      – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach
•  zwolnienia z deklarowania niektórych składników
•  znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
•  znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
•  umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
•  znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
•  oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
•  znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania  z zakresu ogólnego znakowania wynikającego z przepisów rozporządzenia  (UE) Nr 1169/2011 , rozporządzenia 2018/775 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.

Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.

Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
– mgr Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– mgr Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
Polecamy również nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/