PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji – szansa dla zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, analiza zagrożeń dla wierzycieli;
2. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
a) Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do syndyka;
b) Zwrot wierzytelności i skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelności;
c) Lista wierzytelności i jej zaskarżanie
3. Zabezpieczenie praw dłużnika
a) Wyłączenie z masy upadłości kwot potrzebnych na utrzymanie dłużnika;
b) Wyłączenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kwot potrzebnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika;
4. Likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli
5. Rola wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
a) Nadzór nad syndykiem
b) Środki zaskarżenia
6. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
7. Umorzenie zobowiązań (oddłużenie) osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą

 

OPIS SZKOLENIA

24 marca 2020r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:

  1. Przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack;
  2. Dochodzenia wierzytelności, w tym trybu zgłaszania wierzytelności;
  3. Ochrony praw dłużnika, w tym zabezpieczenia praw socjalnych dłużnika;
  4. Likwidacji masy upadłości;
  5. Obowiązków syndyka;
  6. Przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
  7. Oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza znowelizowanych regulacji w kontekście przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz dochodzenia swoich praw przez wierzycieli niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/