PROGRAM SZKOLENIA

 1. Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • Składnie pism drogą elektroniczną
  • Rozwiązanie dla osób wykluczonych cyfrowo
  • Podpisy elektroniczne
  • Obsługa konta podmiotu
  • Doręczenia elektroniczne
 2. Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych
  • Zakres podmiotowy Rejestru
  • Zakres przedmiotowy Rejestru
  • Sposób zamieszczania danych w Rejestrze
  • Sposób korygowania i usuwania danych z Rejestru
  • Czas ujawniania danych w Rejestrze
 3. Zmiany w zakresie tworzenia spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym
 4. Zmiany w zakresie tworzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 5. Zmiany w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu
  • Transponowanie regulacji dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
  • Obwieszczenie w Rejestrze o dniu układowym
  • Skutki obwieszczenia
  • Uchylenie skutków obwieszczenia
  • Zawarcie i zatwierdzenie układu

 

OPIS SZKOLENIA

Z dniem 1 grudnia 2021r. wejdzie w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, które wprowadza całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postępowania będą prowadzone wyłącznie online, w systemie teleinformatycznym. Informatyzacja postępowań wiele zmieni również w zakresie tworzenia spisu inwentarza oraz listy i spisu wierzytelności. Szkolenie przedstawia wprowadzane zmiany w sposób uporządkowany i spójny.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/