PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna

 • Rola i znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów
 • Omówienie najczęściej stosowanych metod w badaniach sensorycznych i ich charakterystyka
 • Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych
 • Przygotowanie próbek do badań sensorycznych
 • Wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej oraz predyspozycje do pracy
  w zespole oceniającym
 • Selekcja, szkolenie oraz monitorowanie zespołu oceniającego

Część praktyczna

Charakterystyka metod stosowanych w ocenach sensorycznych żywności, między innymi:

 • oceny zdolności rozpoznawania smaków podstawowych w niewielkich stężeniach ponadprogowych,
 • oceny zdolności wykrywania różnic smaku – metoda parzysta,
 • ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda trójkątowa,
 • oceny rozpoznawania i definiowania jakości zapachów,
 • oceny różnicowania natężenia zapachu metodą szeregowania.

Podsumowanie szkolenia, wolne wnioski, zapytania – forum dyskusyjne.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą i istotą ocen sensorycznych
w ocenie jakości żywności.  Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności, sieci handlowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach, kontroli jakości sensorycznej środków spożywczych, prowadzeniu szkoleń sensorycznych, dla pracowników zakładów przetwórczych, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość sensoryczną surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych związanych z praktycznym zastosowaniem badań sensorycznych w ocenie jakości żywności.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/