1. Zatrucia pokarmowe: bakteryjne i wirusowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
  2. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
  3. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
  4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością).
  5. Dobór odpowiednich parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości mikrobiologicznej środków spożywczych.
  6. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
  7. Problem opakowań do kontaktu z żywnością.
  8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
  9. Co szykuje w najbliższym czasie Unia Europejska w zakresie zmian dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dla żywności?

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 26.01.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące oceny ryzyka mikrobiologicznego związanego z bezpieczeństwem żywności.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska – wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.