1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
  2. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
  3. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze),
  4. Znaczenie parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości żywności,
  5. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
  6. Opakowania do kontaktu z żywnością,
  7. Metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod,
  8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
  9. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie mikrobiologii żywności
  10. Prawo amerykańskie, a prawo Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod jak również porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.