PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

  1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych;
  2. Informacje o aktualnie niebezpiecznej żywności na terenie Unii Europejskiej – doniesienia zgłaszane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF);
  3. Zatrucia pokarmowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
  4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego: surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością;
  5. Mikrobiologiczna ocena ryzyka;
  6. Nowe wyzwania dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością;
  7. Aktualny stan prawny dotyczący kryteriów mikrobiologicznych produktów spożywczych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian proponowanych przez Komisję Europejską;
  8. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich w dziedzinie mikrobiologii żywności w związku z umową handlową CETA między Kanadą, a Unią Europejską. Porównanie amerykańskich i europejskich kryteriów i metod badań mikrobiologicznych żywności.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego, osób do spraw jakości jak również dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności oraz placówek urzędowej kontroli żywności.

Program szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy, a możliwość dyskusji na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Przedstawione informacje będą m.in. obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto zostanie dokonane porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny