PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zafałszowania żywności – rodzaje, identyfikacja, możliwe zagrożenia
  2. Przykłady zafałszowań w świetle działań kontrolnych w Polsce i na świecie
  3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów
  4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji
  5. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
  6. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zafałszowaniami żywności, rodzajami, skalą zjawiska, podwójnymi standardami oraz głównymi czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Przedstawione zostaną przykłady wymagań dla żywności tradycyjnej i regionalnej oraz konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez wieloletniego pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.