Zgłoś uczestnictwo!

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

  1. Rodzaje zafałszowań żywności, identyfikacja, możliwe zagrożenia
  2. Przykłady zafałszowań w świetle działań kontrolnych w Polsce i na świecie
  3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów.
  4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji.
  5. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
  6. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zafałszowaniami żywności oraz głównymi czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Warunki uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy