1. Ogólne i szczegółowe wymagania  aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  2. Deklaracje zgodności i ich zawartość w zależności od rodzaju produktu dostarczanego w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem wyrobów zawierających barierę funkcjonalną oraz wytworzonych z zastosowaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu – szczegółowe omówienie na przykładach
  3. Potwierdzanie zgodności  powłok, klejów i farb drukarskich stosowanych w wyrobach do kontaktu z żywnością i udostępnianie  informacji o stosowanych substancjach
  4. Rodzaje dokumentacji (zewnętrznej i wewnętrznej)  wymaganej dla potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu do kontaktu z żywnością dostarczanego w łańcuchu dostaw
  5. Kontrola dokumentacji przeprowadzana u dostawców i odbiorców wyrobów w ramach urzędowej kontroli i audytu w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie składu i  dopuszczalnych limitów migracji

 

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 30.01.2017 r, w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem wyrobów gospodarstwa domowego, którzy wystawiają deklarację zgodności i muszą  posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodność. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji u dostawców, w celu potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów dostarczanych odbiorcy w łańcuchu  dostaw.

Omówione zostaną deklaracje zgodności jakie powinny być wystawiane przez dostawców substancji chemicznych,  produktów pośrednich  (preformy, folie do termoformowania, elementy urządzeń itp.) i gotowych opakowań/wyrobów, z uwzględnieniem danych jakie powinny one zawierać, zgodnie z wymaganiami przepisów UE. Podkreślone zostanie znaczenie uaktualniania deklaracji zgodności oraz sposób postępowania w codziennej praktyce.  Omówione będą także rodzaje dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) potwierdzającej zgodność dostarczanego produktu z wymaganiami przepisów, które  są niezbędne przy wystawianiu deklaracji zgodności i muszą być udostępniane w ramach przeprowadzanych kontroli i audytu.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia szczególnych problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autora wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa opakowań do żywności.