1. Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
 2. Wytyczne  Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
 3. Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i  aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Unijny wykaz substancji dozwolonych
 • Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
 • Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
 • Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
 • Substancje przeciwdrobnoustrojowe
 1. Interpretacja wymagań dotyczących  substancji dozwolonych do stosowania 
 • Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
 • Dopuszczalne limity migracji specyficznej  (SML)
 • Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
 • Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych – omówienie na przykładach
 1. Wymagania szczegółowe  dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych  
 2. Wymagania szczegółowe dla  wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
 3. Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
 4. Rodzaje  dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
 5. Badania  wyrobów  i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z  wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 09.05.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby  zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i  wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE  oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja  wymagań dotyczących  substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem  substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz  wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania  jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz  występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów.  Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu  artykułów i publikacji na temat interpretacji   wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.