PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Uwagi wprowadzające

2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej

2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej

lub sanacyjnej

3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem

3.1 Uwagi wprowadzające

3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w

świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej

nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

przed sądami polubownymi

3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem

3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym

postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu

układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

sądowoadministracyjnych z jego udziałem

3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy

3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania

3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach

sądowych

4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne

oraz sądowoadministracyjne

5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe,

administracyjne oraz sądowoadministracyjne

6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7.1 Uwagi ogólne

7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących

się postępowań cywilnych rozpoznawczych

7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.