1.    Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania

2.    Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach

3.    Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu

a)    domicyliat
b)    waluty
c)    bez protestu

4.    Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach

a)    pojęcie awalu
b)    forma awalu
c)    poręczyciel wekslowy (awalista)
d)    odpowiedzialność awalisty

5.    Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach

a)    pojęcie indosu
b)    przyczyny indosowania weksla
c)    klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) –  powody i skutki umieszczenia
jej na wekslu
d)    rodzaje indosów
e)    forma indosu
f)    osoba indosująca weksel (indosant) oraz osoba, na którą się weksel przenosi (indosatariusz)
g)   skutki indosu
h)   szereg (ciąg) indosów – nieprzerwany i przerwany
i)    prawny posiadacz weksla

6.    Weksel własny in blanco – na przykładach

a)    definicja  i zastosowanie weksla in blanco
b)    deklaracje do weksla in blanco – przykłady
c)    skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową

7.    Zapłata weksla

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin:  26.10.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do firm o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz pracowników banków i zakładów ubezpieczeniowych.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
– co to jest weksel i jakie elementy musi zawierać dla swej ważności
– jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa
wystawcy i wierzyciela wekslowego
– jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
– w jaki sposób wykorzystać indos wekslowy
– rolę jaką może pełnić w praktyce weksel in blanco

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym obrotu wekslowego w gospodarce (m.in. 14 wznowień książki „Weksel w obrocie gospodarczym”).