Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

1.  wprowadzenie do tematyki ochrony danych,
2.  podstawowe definicje,
3.  struktura systemu ochrony danych,
4.  prawa osób, których dane dotyczą,
5.  audyt zgodności organizacji z RODO,
6.  ocena skutków przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach (DPIA),
7.  inwentaryzacja zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych,
8.  analiza ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych,
9.  tworzenie dokumentacji zgodności z RODO,
10. zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
11. spełnianie obowiązku informacyjnego przy pobieraniu danych,
12. zgody na przetwarzania danych osobowych jako podstawa prawna przetwarzania,
13. funkcja inspektora ochrony danych (IOD),
14. kontrola organu nadzorczego i kary administracyjne,
15. nadzór i ciągłe doskonalenia systemu ochrony danych osobowych,
16. podsumowanie i dyskusja.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia: osoby na co dzień zajmujące się obszarem compliance, jak również osoby na kierowniczych stanowiskach i przedsiębiorcy indywidualni. Szkolenie może stanowić również podstawę merytoryczną do zajęcia stanowiska Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z wszystkimi wymogami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie praktycznych metod ich realizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak wdrożyć system ochrony danych osobowych, od czego zacząć i jakie są poszczególne kroki wdrożenia jak również jaka jest kolejność ich wykonywania. Szkolenie nie jest wykładem, a praktyczną formą przekazania skomplikowanych wymogów prawa w sposób przystępny dla każdego uczestnika.

Zakres szkolenia: w zakres szkolenia wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do tematyki ochrony ochrony danych osobowych, gdzie opisane są same podstawy i definicje ochrony danych osobowych, jak również struktura systemu ochrony danych osobowych. Kolejno audyt zgodności z RODO, czyli weryfikacja stanu faktycznego organizacji. Następnie opis przeprowadzania oceny skutków przetwarzania (DPIA) oraz przeprowadzania analizy ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych. Ostatecznie w trakcie szkolenia omawiana jest tematyka przygotowania dokumentacji zgodności z RODO oraz jej faktycznego wdrożenia w organizacji.

 

Prowadzenie szkolenia:

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor wielu publikacji i książek dotyczących RODO.