PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Znakowanie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – wymagania prawne;
 • Informacje na temat żywności;
 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;
 1. Zasady zaokrąglania oraz zakresy tolerancji a deklaracja zawartości składników odżywczych na opakowaniu;
 2. Nowości w przepisach prawnych;
 1. Znakowanie wartością odżywczą na froncie opakowania (front-of-pack nutrition labelling – FOPNL) – obecne trendy oraz najpopularniejsze systemy;
 2. Inne informacje na opakowaniach, np.: „vege”, „bez laktozy”
 3. Błędy w informacji o żywności na etykietach, stronach internetowych sklepów sprzedających artykuły spożywcze na odległość – studium przypadku;
 1. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania;
 • Analiza chemiczna żywności;
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy danych oraz tabele składu i wartości odżywczej żywności);
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);
  • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;
  • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku.
  • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców;

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności, do pracowników gastronomii (produkcja dań, potraw, np. dieta pudełkowa) oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące znakowania środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej (informacje obowiązkowa i dobrowolna, wymagania i formy prezentacji), poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.

Omówione będą także zagadnienia dotyczące znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania (front-of-pack nutrition labelling – FOPNL) – obecne trendy oraz najpopularniejsze systemy.

Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.

 • pozyskiwanie danych,
 • źródła danych,
 • obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
 • co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,

Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym oraz inne informacje pojawiające się na opakowaniach środków spożywczych, np. „vege”, „bez laktozy”.

Przedstawione zostaną informacje o nowościach w przepisach prawnych.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Beata Przygoda – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a od momentu połączenia Instytutów pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W Instytucie Żywności i Żywienia Kierownik Pracowni Witamin w Samodzielnej Pracowni Wartości Odżywczej Żywności. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Współtwórca i współautor polskich Tabela składu i wartości odżywczej żywności oraz polskiej Bazy danych składu i wartości odżywczej żywności. Posiada znaczny dorobek naukowy, na który składa się, m.in. współautorstwo 32 monografii, 36 rozdziałów w monografii, 36 publikacji, 73 wystąpienia (referaty, doniesienia, postery) na konferencjach. W dotychczasowej pracy zawodowej brała udział w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych dotyczących składu, jakości i wartości odżywczej żywności. W ramach obowiązków służbowych przygotowywała ekspertyzy, opinie, stanowiska dla organów rządowych, administracji publicznej, przemysłu spożywczego, organizacji międzynarodowych. Brała udział w pracach nad harmonizacją ustawodawstwa żywnościowego z przepisami zawartymi w prawie Unii Europejskiej z zakresu jakości zdrowotnej żywności i żywienia oraz nad jego wdrożeniem do praktyki w obszarze jakości zdrowotnej żywności i urzędowej kontroli żywności, w szczególności z zakresu znakowania żywności, w tym wartością odżywczą oraz żywnością wzbogacaną. Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 38 ds. Przetworów Owocowo-Warzywnych PKN. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej, urzędowej kontroli, zakładów przemysłu spożywczego i innych, m.in. z zakresu składu i wartości odżywczej żywności i jej wpływu na zdrowie, znakowania żywności, w szczególności wartością odżywczą, żywności wzbogacanej, opracowywania danych o wartości odżywczej na potrzeby znakowania żywności.

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/