PROGRAM SZKOLENIA

 1. Znakowanie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – wymagania prawne;
 •  Informacje na temat żywności;
 •  Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 •  Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi;
 1. Nowości w przepisach prawnych;
 2. Zasady zaokrąglania oraz zakresy tolerancji – Wytyczne Komisji Europejskiej;
 3. Błędy w informacji o żywności – studium przypadku;
 4. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system RWS;
 5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:
 •  Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie   raportu  z badań);
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – różnice między bazami, które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur): obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;
 • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców?
 1. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące znakowania środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności, w tym RWS.

Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.

 • pozyskiwanie danych,
 • źródła danych,
 • obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
 • co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,

Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Beata Przygoda – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a od momentu połączenia Instytutów pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W Instytucie Żywności i Żywienia Kierownik Pracowni Witamin w Samodzielnej Pracowni Wartości Odżywczej Żywności. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Współtwórca i współautor polskich Tabela składu i wartości odżywczej żywności oraz polskiej Bazy danych składu i wartości odżywczej żywności. Posiada znaczny dorobek naukowy, na który składa się, m.in. współautorstwo 32 monografii, 36 rozdziałów w monografii, 36 publikacji, 73 wystąpienia (referaty, doniesienia, postery) na konferencjach. W dotychczasowej pracy zawodowej brała udział w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych dotyczących składu, jakości i wartości odżywczej żywności. W ramach obowiązków służbowych przygotowywała ekspertyzy, opinie, stanowiska dla organów rządowych, administracji publicznej, przemysłu spożywczego, organizacji międzynarodowych. Brała udział w pracach nad harmonizacją ustawodawstwa żywnościowego z przepisami zawartymi w prawie Unii Europejskiej z zakresu jakości zdrowotnej żywności i żywienia oraz nad jego wdrożeniem do praktyki w obszarze jakości zdrowotnej żywności i urzędowej kontroli żywności, w szczególności z zakresu znakowania żywności, w tym wartością odżywczą oraz żywnością wzbogacaną. Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 38 ds. Przetworów Owocowo-Warzywnych PKN. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej, urzędowej kontroli, zakładów przemysłu spożywczego i innych, m.in. z zakresu składu i wartości odżywczej żywności i jej wpływu na zdrowie, znakowania żywności, w szczególności wartością odżywczą, żywności wzbogacanej, opracowywania danych o wartości odżywczej na potrzeby znakowania żywności.

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/