PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres informacyjny Krajowego Rejestru Zadłużonych
 2. Wyszukiwanie dłużników
 3. Wyszukiwanie składników masy upadłości
 4. Publiczne informacje o przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 5. Znaczenie KRZ dla komorników
 6. Znaczenie KRZ dla banków
 7. Znaczenie KRZ dla notariuszy i sądów wieczystoksięgowych

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 1. Zakładanie konta w systemie KRZ, w tym zakładanie konta przez osoby prawne i banki
 2. Tryb składania wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz innych pism w tych postępowaniach (elektronicznie, z wykorzystaniem formularzy)
 3. Zagadnienie importu danych do formularza
 4. Wnioski papierowe (kto może składać, co się z nimi dzieje)
 5. Załączanie dokumentów do wniosku (kiedy należy złożyć oryginał dokumentu do sądu, a kiedy do syndyka)
 6. Wnioski ustne
 7. Składanie wniosków z wykorzystaniem innych formularzy
 8. Drukowanie wniosku
 9. Struktura metryk we wniosku
 10. Sygnalizowanie braków wniosku – prostokąty czerwone, brązowe i zielone
 11. Czy wniosek może złożyć dwóch wierzycieli?
 12. Dodanie i oznaczenie pełnomocnika (ID pełnomocnika i ID uczestnika, znaczenie numeru ID)
 13. Elektroniczny dostęp do akt
 14. Rodzaje postępowań – rodzaje akt – analiza sygnatur
 15. Akta doradcy restrukturyzacyjnego (kiedy doradca prowadzi akta, zakres dokumentów gromadzonych w aktach doradcy, sposób prowadzenia i udostępniania akt doradcy)
 16. Widok akt przez system akt powiązanych
 17. Załączanie dokumentów do akt (pismo inne, załącz dokument z pliku)
 18. Składanie wniosków do sądu w sprawach prowadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego
 19. Doręczenia dla uczestników postępowania (forma elektroniczna, pierwsze doręczenie wraz z pouczeniem)
 20. Prawomocność postanowień
 21. Przygotowanie spisu inwentarza
 22. Obsługa zgłoszeń wierzytelności (zgłoszenie wierzytelności, braki formalne, wezwanie do usunięcia braków formalnych)

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, doradców restrukturyzacyjnych, pracowników banków, urzędów skarbowych oraz wszystkich podmiotów, które zajmują się upadłością i restrukturyzacją. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Zostaną przedstawione aktualne problemy, które pojawiają się w praktyce korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. W ramach szkolenie zostaną przedstawione zasady zakładania konta w systemie, obsługi Portalu Użytkowników Zarejestrowanych, składania pism, wnoszenia środków zaskarżenia. Podczas szkolenia będzie wykorzystywana prezentacja, ale w dużym stopniu przewidziana jest praca na systemie online.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/