PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-16.15)

 1. Zasady windykacji przez telefon:
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Bariery emocjonalne wierzyciela i dłużnika
 • „Dekalog” w rozmowie windykatora
 1. Profesjonalna rozmowa windykacyjna przez telefon:
 • Błędy strategiczne i negocjacyjne w rozmowach telefonicznych
 • Etapy rozmowy windykacyjnej
 • Emisja głosu w rozmowie telefonicznej
 • Strategie windykacji przez telefon
 1. Rola i znaczenie sankcji w rozmowie telefonicznej:
 • Sankcje psychologiczno – społeczne
 • Sankcje wynikające ze współpracy
 • Sankcje prawne
 1. Wymówki stosowane przez dłużników w rozmowie telefonicznej:
 • Typologia rozmówców – dłużników
 • Sposoby skutecznego radzenia z wymówkami dłużników

OPIS SZKOLENIA

W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym działaniem skierowanym do niesolidnego klienta, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. Dlatego windykowanie niespłaconych należności przez telefon jest sztuką, którą warto doskonalić. Od umiejętności windykatora zależy czy dłużnik spłaci szybko swoje zadłużenie. Negocjacje prowadzane z dłużnikiem przez telefon w sposób mało profesjonalny prowadzą tylko do nieskutecznej windykacji.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.