PROGRAM SZKOLENIA

1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, identyfikowalność, znakowanie
2. Zagrożenia zdrowotne żywności. Rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji, transportu i przechowywania oraz metody ich eliminacji
3. System kontroli wewnętrznej jakości. Wybrane systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
4. Wymagania dotyczące warunków przechowywania środków spożywczych. Niewłaściwe przechowywanie produktów żywnościowych
5. Terminy trwałości produktów żywnościowych – badania przechowalnicze, oznakowanie na etykietach, rozpoznawanie produktów przeterminowanych – cechy zepsucia
6. Możliwości zastosowania opakowań aktywnych i inteligentnych w produkcji i przechowywaniu żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników logistyki, producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, transportu i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego przechowywania i transportu żywności. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych

 

Polecamy też inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/