PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Suplement diety a zwykły środek spożywczy i żywność wzbogacona
– co decyduje o kwalifikacji?
– różnice w oznakowaniu
– jak prowadzić reklamę tych kategorii?
– procedury wprowadzania do obrotu
2. Suplement diety a żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
– co decyduje o kwalifikacji?
– różnice w oznakowaniu
– obowiązkowe elementy etykiety
– różnice w reklamie
– procedura wprowadzania do obrotu
– jakie wymogi musi spełnić producent?
– obowiązki dystrybutora
3. Suplement diety a wyrób medyczny
– przesłanki wpływające na kwalifikację
-różnice w oznakowaniu
– procedura wprowadzania do obrotu
– różnice w tworzeniu deklaracji marketingowych
– obowiązki producenta
4. Suplement diety a lek OTC
– przesłanki wpływające na kwalifikację
– reklama suplementu diety a reklama leku OTC
5. Marki parasolowe
6. Jak ocenić, która kategoria będzie właściwa dla mojego produktu?
7. Wytyczne i stanowiska organów nadzoru w zakresie przypisywania produktów do kategorii suplementu diety
8. Zasada wzajemnego uznania w obrocie suplementami diety
9. Jak zakwalifikować produkt wprowadzany na rynki innych krajów UE?
10. Przykłady z praktyki
11. Najnowsze zmiany w prawie suplementów diety i w zakresie marek parasolowych

 

OPIS SZKOLENIA

Grupą docelową są: producenci, dystrybutorzy suplementów diety, żywności, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, leków OTC, wyrobów medycznych, specjaliści ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, pracownicy i kierownicy działów marketingu firm produkujących i sprzedających suplementy diety, odżywki dla sportowców, żywność, żywność wzbogaconą, produkty lecznicze, wyroby medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, kierownicy produktu (brand manager), pracownicy odpowiedzialni za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.
Szkolenie ma na celu wyjaśnienie problemów prawnych związanych z prawidłową kwalifikacją produktu do kategorii suplementu diety. Uczestnikom przekazana zostanie wiedza o wymogach prawnych dla suplementów diety w kontekście produktów będących na pograniczu z suplementem diety i produktem innej kategorii. Prowadząca przedstawi, na co należy zwrócić uwagę, przypisując produkt do danej kategorii oraz skąd wiedzieć, czy produkt może być sklasyfikowany jako suplement diety. Uczestnicy zostaną poinformowani o obowiązkach producentów i dystrybutorów suplementów diety, zwykłych środków spożywczych, żywności wzbogaconej i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Omówione zostaną także procedury wprowadzania do obrotu tych kategorii produktów. Uczestnicy poznają wymogi prawne dla oznakowania ww. produktów oraz warunki ich reklamowania. Poruszona zostanie także problematyka różnic pomiędzy suplementem diety a lekiem OTC oraz najnowsze stanowiska inspekcji w tym zakresie. Omówione zostaną liczne przykłady z praktyki, które powinny stanowić wytyczne dla uczestników w ich codziennej pracy, a także najnowsze zmiany i propozycje zmian w prawie w tym zakresie, takie jak np. VAT czy ograniczenia w reklamie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.