1. Podstawy i zadania ocen sensorycznych
  2. Zespół oceniający – wybór, szkolenie, monitorowanie
  3. Warunki przeprowadzenia ocen sensorycznych
  4. Materiał do badań sensorycznych (przygotowanie, prezentacja)
  5. Charakterystyka metod stosowanych w badaniach sensorycznych w ocenie żywności – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej
  6. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe
  7. Przykładowe metody oceny jakości sensorycznej dla wybranych grup żywności
  8. Sensoryczne badania żywności w projektowaniu nowych wyrobów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 22.03.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności, sieci handlowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą i istotą ocen sensorycznych w ocenie jakości żywności.
W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną wybrane testy stosowane przy selekcji i szkoleniu kandydatów do panelu sensorycznego, między innymi:
•    ocena zdolności rozpoznawania smaków podstawowych
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda parzysta,
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda trójkątowa,
•    ocena rozpoznawania i definiowania jakości zapachów,
•    ocena różnicowania natężenia zapachu metodą szeregowania.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach, kontroli jakości sensorycznej środków spożywczych, prowadzeniu szkoleń sensorycznych, dla pracowników zakładów przetwórczych, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość sensoryczną surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych związanych z praktycznym zastosowaniem badań sensorycznych w ocenie jakości żywności