1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach.
  2. Wymagania dotyczące produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
  3. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach wynikające z obowiązującego rozporządzenia.
  4. Praktyczne porady żywieniowe wynikające z obowiązujących przepisów.
  5. Wartość odżywcza posiłków szkolnych i przedszkolnych – zalecenia.
  6. Ocena realizacji wymagań wynikających z obowiązującego rozporządzenia .
  7. Najczęstsze błędy w żywieniu przedszkolaków i uczniów – co warto dopracować by było lepiej.
  8. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży – co nowego?
  9. Dobór produktów spożywczych zgodnych z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży
  10. Informowanie o alergenach i wartości odżywczej w żywieniu zbiorowym – obowiązek czy dobra wola?

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 07.04.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 490,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie jest kierowane do: intendentów w placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla przedszkolaków i uczniów.

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów – niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

Jak interpretować zapisy obowiązującego rozporządzenia? Jak zaplanować jadłospis przedszkolaka/ucznia by był on zgodny z zasadami racjonalnego żywienia i spełniał wymogi rozporządzenia? Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu przedszkolaków i uczniów? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówionych podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
mgr inż. Anna Taraszewska – realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Konsultant merytoryczny z zakresu żywienia programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
dr  Katarzyna Wolnicka – lider i wykonawca projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, współautor rekomendacji z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, autor publikacji z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia obecnie jako Kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży.
mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz – współrealizator działań w projektach edukacyjnych związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Realizator warsztatów żywieniowych dla dzieci i rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.