PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedstawienie zmian stanu prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej. Wprowadzenie układu konsumenckiego
 2. Statystyki dotyczące układu konsumenckiego
 3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  • Jurysdykcja krajowa
  • Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)
  • Formularz – analiza
  • Opłata od wniosku i zaliczka na wydatki
 4. Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym
 5. Postępowanie brakowe
  • Praktyka sądów w zakresie postępowania brakowego (czynności sędziego, referendarza, asystenta sędziego)
 6. Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  • Skład sądu
  • Sędzia wyznaczony czy sędzia komisarz
  • Rozprawa czy posiedzenie niejawne
  • Treść postanowienia (poszczególne punkty, uzasadnienie)
  • Zarządzenie wykonawcze (zawiadomienie nadzorcy, przesłanie skanu wniosku mailem?, telefon?, sms?, zarządzenie inauguracyjne)
  • Zażalenie (komu przysługuje, opłata, postępowanie międzyinstancyjne)
  • Co dalej? (nadanie czynności w kalendarzu, przedłożenie akt? komu?)
 7. Czynności nadzorcy sądowego
  • Sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych
  • Przygotowanie propozycji układowych
  • Prowadzenie akt przez nadzorcę sądowego
 8. Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli
 9. Przyjęcie i zatwierdzenie układu
 10. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego
 11. Wykonywanie układu za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów a także doradców restrukturyzacyjnych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona alternatywna do upadłości ścieżka odzyskania wypłacalności przez niewypłacalnego konsumenta – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Postępowanie to pozwala konsumentowi na zawarcie układu i dokonywanie spłat wierzycieli na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Szkolenie ma charakter praktyczny. Zostaną omówione konkretne przypadki i przeanalizowane wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji przepisów dotyczących układu konsumenckiego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/