PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Cechy wyróżniające prosta spółkę akcyjna od dotychczasowych spółek kapitałowych
II. Ustrój majątkowy prostej spółki akcyjnej
1. Wkład
a) Charakter wkładu i jego podstawowe założenia
b) Wycena wkładów
c) Sposób ustalania liczby akcji przypadających akcjonariuszowi
2. Kapitał akcyjny
a) Charakter kapitału akcyjnego
b) Różnice pomiędzy kapitałem akcyjnym, a kapitałem zakładowym pozostałych spółek kapitałowych
3. Prawa akcjonariuszy
a) Podstawowe zgłoszenia w przypadku tworzenia prostej spółki akcyjnej
b) Charakter akcji uprzywilejowanych
c) Uprawnienia indywidualne akcjonariuszy w zestawieniu z uprawnieniami osobistymi w przypadku pozostałych spółek kapitałowych
d) Ukształtowanie prawa głosu akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej
4. Akcje w prostej spółce akcyjnej
a) Konstrukcja akcji
b) Akcja niema
c) Rozporządzanie akcjami
III. Struktura prostej spółki akcyjnej
1. Model dualistyczny
2. Model monistyczny
3. Unormowania wspólnie dla wszystkich członków organów prostej spółki akcyjnej
4. Wygaśnięcie mandatu członka organu
5. Możliwość wyboru różnych struktur organizacyjnych zarządzania prostą spółką akcyjną i ich konsekwencje
IV. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów prostej spółki akcyjnej
1. Różnica odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych
2. Podstawy uwolnienia się członka organu od odpowiedzialności względem spółki
3. Nakaz dochowania staranności zawodowej i lojalności wobec spółki przez członków jej organów
V. Ochrona wierzycieli prostej spółki akcyjnej
1. Ograniczenia możliwości wypłat z kapitału akcyjnego
2. Osobista odpowiedzialność członków zarządu i dyrektorów za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności
VI. Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i osób reprezentujących spółki w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej funkcjonowania nowego rodzaju spółki kapitałowej  oraz wskazania możliwości jej praktycznego zastosowania w obrocie gospodarczym.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/