1. Elektroniczny system powiadamiana GIS dla suplementów diety – na co zwrócić uwagę?
  2. Składniki roślinne oraz inne o działaniu odżywczym/fizjologicznym  w  suplementach diety – bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu.
  3. Z jakich dokumentów/danych unijnych oraz  krajowych można korzystać przy ocenie składu  suplementów diety?
  4. Obowiązkowe oraz dobrowolne wymagania w świetle rozporządzenia  unijnego nr 1169/2011 –  praktyczne wskazówki?
  5. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
  6. Jak  podawać składniki czynne  w suplementach diety, aby nie popełnić błędów?
  7. Pytania i odpowiedzi.Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 01.02.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją w obszarze  suplementów diety.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą notyfikacji suplementów diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w tym jakie informacje należy uwzględnić przy wypełnianiu formularza powiadomienia. Ponadto wskazane zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej jego kwalifikacji.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką w jaki sposób zastosować zapisy rozporządzenia unijnego nr 1169/2011, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, z uwzględnieniem planowanej zmiany.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego