PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień pierwszy: Mikrobiom człowieka

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką szkolenia – terminologia i definicje
2. Rodzaje mikrobiomów ciała
3. Przegląd wybranych gatunków mikroorganizmów i ich wpływ na zdrowie
4. Zaburzenia w rozwoju prawidłowej mikrobioty jelitowej człowieka
5. Mikrobiota a choroby zapalne jelit i choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca)
6. Modulowanie mikrobiota jelit (enterotypy, wpływ diety i składników odżywczych)
7. Antybiotykooporność i przyszłość w leczeniu zaburzeń w oparciu o wiedzę na temat mikrobiota

Dzień drugi: Probiotyki i żywność probiotyczna

Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką szkolenia – probiotyk, prebiotyk, synbiotyk
Część 1: Bakterie probiotyczne i ich wpływ na zdrowie
1. Pochodzenie i etapy oceny szczepów zgodnie z wytycznymi FAO/WHO
2. Rodzaje, gatunki i szczepy bakterii fermentacji mlekowej, w tym probiotycznych
3. Substancje chemiczne wytwarzane przez mikroflorę probiotyczną
4. Rola bakterii probiotycznych w kształtowaniu zdrowia człowieka – podejście praktyczne
Część 2: Żywność probiotyczna
1. Sytuacja prawna żywności probiotycznej
2. Rodzaje żywności probiotycznej
3. Wpływ matrycy żywnościowej na skuteczność działania probiotyków w organizmie człowieka
4. Projektowanie żywności probiotycznej – podejście praktyczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów ochrony zdrowia oraz placówek porad żywieniowych, dietetycznych i edukacyjnych.

Cel szkolenia: uzyskanie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu mikroorganizmów zasiedlających organizm człowieka i ich wpływ na zdrowie
W trakcie szkolenia zostanie poruszony temat wpływu mikrobiomu na zdrowie człowieka, w tym na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, choroby zapalne jelit).
Forma prowadzenia zajęć: szkolenie + warsztaty robocze dotyczące: Human Microbiom Project; Modulacja diety a optymalizacja składu mikrobiomu człowieka; Żywność probiotyczna a farmaceutyczne suplementy diety – studium przypadku; Projektowanie żywności probiotycznej – praca koncepcyjna.
Efekty szkolenia to nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:
– korzystania z baz danych dotyczących HMP,
– wykorzystania aktów prawnych dotyczących żywności probiotycznej i suplementów diety,
– kształtowania mikrobiota jelit odpowiednią dietą,
– projektowania żywności probiotycznej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

  • dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska: pracownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania i doświadczenie zawodowe dr inż. Katarzyny Neffe-Skocińskiej skupione są w obszarze mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności, produktów prozdrowotnych, probiotycznych, w tym szukanie nowych rozwiązań w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych wyrobów przetwórstwa roślinnego i zwierzęcego.
  • dr inż. Dorota Zielińska: pracownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania i doświadczenie zawodowe dr inż. Doroty Zielińskiej skupione są w obszarze mikroorganizmów probiotycznych, produktów prozdrowotnych, probiotycznych, bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, w tym szukanie nowych rozwiązań w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych wyrobów przetwórstwa roślinnego i zwierzęcego.