Program szkolenia

 

1. Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego


2. Jakość i bezpieczeństwo żywności


3. Prozdrowotne europejskie działania w zakresie reformulacji produktów żywnościowych

 

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, lekarzy, dietetyków, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z celami i kierunkami realizacji inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, jakością i bezpieczeństwem żywności w świetle badań kontrolnych w Polsce i UE, działaniami aktualnie realizowanymi w zakresie reformulacji produktów żywnościowych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.