PROGRAM SZKOLENIA

I. Novel food

1. Podstawy prawne;
2. Nowa żywność- definicja, przykłady
3. Procedura uzyskiwania zezwolenia na novel food
4. Zezwolenia na wyłączność – zastrzeżenie danych;
5. Decyzja Komisji w sprawie nowej żywności:
• Gdzie można znaleźć decyzje?
• Warunki stosowania danego składnika;
• Warunki etykietowania;

II. CBD oraz konopie w żywności, w tym suplementach diety oraz kosmetykach- aktualne podejście organów urzędowej kontroli żywności oraz najnowsze orzecznictwo sądów

1. CBD oraz konopie:
• w żywności ogólnego spożycia
• w suplementach diety
• w kosmetykach – baza CosIng
2. Najnowszy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 19 listopada 2021r. dotyczący kwalifikacji produktu zawierającego ziele konopi włóknistych
3. Orzeczenie TSUE o sygn. akt: C-663/18 dotyczący CBD

III. Oznakowanie:

1. Żywności ogólnego spożycia
• Elementy obowiązkowe oznakowania – rozporządzenie nr 1169/2011, rozporządzenie nr 1333/2008
2. Suplementów diety
• Elementy obowiązkowe oznakowania – rozporządzenie na 1169/2011, rozporządzenie nr 1333/2008, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
3. Kosmetyków
• Elementy obowiązkowe oznakowania- rozporządzenie nr 1223/2009
– dane na pojemniku a dane na kartoniku
– język oznakowania

IV. Wymogi do wprowadzenia do obrotu (rejestracje, notyfikacje) kosmetyków, żywności, suplementów diety

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie przygotowane i prowadzone przez prawnika – praktyka specjalizującego się w obszarze produktów na bazie konopi i CBD. Dedykowane jest dla firm rozważających rozpoczęcie działalności w tej branży, rozbudowę portfolio produktów o tego typu wyroby oraz posiadających w ofercie towary z CBD i konopiami chcących poszerzyć wiedzę o najnowsze aspekty prawne.
Szkolenie obejmować będzie nie tylko część teoretyczną, bazującą na przepisach, ale także praktyczne zagadnienia dot. specyfiki produktów na bazie konopi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/