1. Omówienie przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w tym dotyczących informacji o wartości odżywczej.
  2. Składniki o działaniu odżywczym i/lub fizjologicznym  w  suplementach diety – na co zwrócić uwagę?
  3. Bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu – z jakich dokumentów oraz danych można korzystać.
  4. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety – praktyczne wskazówki.
  5. Jakie przepisy  zawiera  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
  6. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 
16.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 
590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją oraz popularyzacją wiedzy  w zakresie suplementów diety.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami odnośnie znakowania suplementów diety biorąc pod uwagę  rozporządzenie unijne nr 1169/2011 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.  Ponadto wskazane  zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy  ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej kwalifikacji produktu.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem  suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.   Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z przepisami w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,