22

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2. Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3. Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4. Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5. Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług. Przeznaczone jest również dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych oraz doradców klienta.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom rozliczenia transakcji w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym w formie akredytywy dokumentowej. Przekazanie informacji związanych z tą formą np.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji – w formie wykładu uzupełnionego praktycznymi ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): Barbarę Andrzejuk.

 

Polecamy też nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/