PROGRAM SZKOLENIA

 1. Niewypłacalność i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 2. Obowiązek działania w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe – KRZ
 3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Zakres odpowiedzialności
  • Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
  • Konstrukcja pozwu
  • Obowiązki dowodowe
  • Opinia biegłego i weryfikacja opinii
  • Przegląd orzecznictwa
 4. Odpowiedzialność na podstawie art. 21 prawa upadłościowego
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Zakres odpowiedzialności
  • Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
  • Konstrukcja pozwu
  • Obowiązki dowodowe
  • Opinia biegłego i weryfikacja opinii
  • Przegląd orzecznictwa
  • Porównanie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. i odpowiedzialności z zart. 21 prawa upadłościowego
 5. Odpowiedzialność karna członków zarządu
  • Odpowiedzialność za doprowadzenie do niewypłacalności
  • Odpowiedzialność za faworyzowanie wierzyciela (wybiorcze spłacanie wierzycieli)
  • Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  • Przesłanki orzeczenia zakazu wobec członka zarządu
  • Wniosek wierzyciela
  • Przebieg postępowania
  • Skutki orzeczenia zakazu

 

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest omówienie cywilnej oraz karnej odpowiedzialności członków zarządów spółek w przypadku niewypłacalności spółki. Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikacji stanu zagrożenia niewypłacalnością oraz niewypłacalności oraz zwiększenie świadomości działań jakie powinni wówczas podjąć członkowie spółki. Szkolenie jest dedykowane również do wierzycieli niewypłacalnych spółek gdyż będą na nim omawiane zasady dochodzenia roszczeń wobec członków zarządu, co w niektórych  sytuacjach może być jedynym sposobem uzyskania zaspokojenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/