PROGRAM SZKOLENIA

1. Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
2. Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
3. Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
4. Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
5. Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr inż. Halinę Makała – pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.