PROGRAM

  • Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
  • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
  • Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
  • Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
  • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.10.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

 

OPIS

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.