PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie międzynarodowego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 2. Podstawy prawne regulacji międzynarodowych – rozporządzenie 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, część dotycząca międzynarodowego postępowania upadłościowego w ustawie – Prawo upadłościowe, część dotycząca międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.
 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości
 4. Postępowanie główne i postępowanie uboczne
 5. Skutki wszczęcia postępowania głównego
 6. Skutki wszczęcia postępowania wtórnego
 7. Skutki wszczęcia postępowania za granicą dla nieruchomości położonej w Polsce
 8. Skutki wszczęcia postępowania za granicą dla umów o pracę
 9. Skutki wszczęcia postępowania za granicą dla postępowań egzekucyjnych i sądowych prowadzonych w Polsce
 10. Wtórne postępowania upadłościowe
 11. Postępowanie upadłościowe dla grup spółek
 12. Zawiadamianie wierzycieli zagranicznych o ogłoszeniu upadłości
 13. Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach zagranicznych
 14. Zagraniczne systemy prawa upadłościowego.

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie międzynarodowych aspektów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Omawiane będą zagadnienia jurysdykcji krajowej, prawa właściwego dla prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zgłaszania wierzytelności przez zagranicznych wierzycieli, wpływu upadłości na umowy, procesy i na egzekucję toczącą się w winnym państwie członkowskim, wpływu upadłości na prawa rzeczowe na nieruchomości położonej w innym państwie członkowskim. Szkolenie ma charakter praktyczny. Szeroko będzie przedstawione orzecznictwo polskich sądów w sprawach  międzynarodowych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/