PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany wprowadzane do unijnego wykazu monomerów i innych substancji wyjściowych oraz dodatków, zgodnie z rozporządzeniami: 1282/2012/UE, 1183/2012/UE, 202/2014/UE, 174/2015/UE, 1416/2016/UE, 752/2017/UE, 79/2018/UE, 213/2018
2. Nowe substancje dodane do unijnego wykazu, limity migracji i ograniczenia
3. Zmiany w odniesieniu do substancji ujętych w wykazie – nowe limity migracji, specyfikacje i ograniczenia na przykładzie melaminy, fenolu i cynku
4. Bisfenol A (BPA) – zagrożenie dla zdrowia w świetle nowej opinii EFSA, nowy limit migracji specyficznej i ograniczenia w wyrobach lakierowanych i z powłoką
5. Wymagania dotyczące stosowania substancji nie ujętych w wykazie unijnym
6. Nanocząsteczki w wyrobach z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
7. Badania migracji do płynów modelowych z wyrobów jednorazowego i wielokrotnego użytku w celu potwierdzania zgodności
8. Zamienniki płynów modelowych imitujących żywność
9. Badania migracji specyficznej do płynów modelowych, modele migracji
10. Korygowanie wyników badania migracji z wykorzystaniem współczynników korekcji
11. Badania migracji z zastosowaniem płynów modelowych i żywności – warunki badania, dobór płynów modelowych i czasu badania

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia UE nr 10/2011 kolejnymi rozporządzeniami UE, które dodają do unijnego wykazu nowe substancje, wprowadzają nowe limity migracji, oraz określają ujednolicone w UE warunki badania migracji. Wiedza z tego zakresu pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z nieznajomości wprowadzonych zmian w zakresie składu materiału, dopuszczalnych limitów migracji i zasad badania wyrobów w celu potwierdzenia zgodności z przepisami.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek-Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami. Posiada długoletnie doświadczenie, prowadzi szkolenia i wykłady, jest autorką wielu publikacji z zakresu ustawodawstwa, badania migracji i oceny zagrożeń dla zdrowia pochodzących z materiałów opakowaniowych i wyrobów do kontaktu z żywnością.