PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

1. Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z wyrobów do kontaktu z żywnością
2. Obowiązki przedsiębiorcy (producent, importer, dystrybutor) w kontekście informacji przekazywanych w łańcuchu dostaw
3. Deklaracja zgodności – cel wystawiania i jej znaczenie dla dostawcy i odbiorcy produktu
4. Informacje jakie powinna zawierać deklaracja w zależności od rodzaju produktu – szczegółowe omówienie i przykłady
5. Potwierdzanie bezpieczeństwa produktów pośrednich (preformy butelkowe, granulaty, folie, itp.)
6. Deklaracja zgodności dla wyrobów z tworzyw sztucznych, papieru, gumy, ceramiki, metalu, z uwzględnieniem wyrobów pochodzących z importu
7. Uaktualnianie deklaracji – przepisy, zalecenia Komisji Europejskiej i postępowanie w praktyce
8. Dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo powłok ochronnych, lakierów, klejów i farb drukarskich stosowanych w opakowaniach i wyrobach do żywności
9. Raporty z badań laboratoryjnych i interpretacja wyników migracji
10. Certyfikaty i inne dokumenty (wewnętrzne i zewnętrzne) wykorzystywane do potwierdzania zgodności
11. Udostępnianie deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej w łańcuchu dostaw –obowiązek czy dobrowolność
12. Kontrola dokumentacji w ramach przeprowadzania urzędowej kontroli i audytu u dostawcy
13. Dyskusja i wyjaśnienie problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, którzy mają obowiązek potwierdzać bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych do obrotu i dysponować odpowiednią dokumentacją. Szkolenie adresowane jest także do pracowników inspekcji oraz audytorów, którzy na podstawie dokumentacji u dostawcy potwierdzają zgodność wyrobów z wymaganiami przepisów.

Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia dotyczące deklaracji zgodności z uwzględnieniem informacji, jakie powinny być w niej zawarte w celu potwierdzania zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z wymaganiami przepisów. Omówione będą także rodzaje dokumentacji uzupełniającej, jaką powinien dysponować przedsiębiorca, która podlega urzędowej kontroli i audytowi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami. Posiada długoletnie doświadczenie, prowadzi szkolenia i wykłady, jest autorkę wielu publikacji z zakresu ustawodawstwa, badania migracji i oceny zagrożeń dla zdrowia pochodzących z materiałów opakowaniowych i wyrobów do kontaktu z żywnością.