1. Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
  2. Rodzaje i możliwości zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji, transportu i przechowywania oraz metody ich eliminacji
  3. Wymagania dotyczące warunków przechowywania środków spożywczych. Możliwe zagrożenia
  4. Terminy trwałości produktów żywnościowych – badania przechowalnicze, oznakowanie na etykietach, rozpoznawanie produktów przeterminowanych – cechy zepsucia
  5. Transport produktów żywnościowych – wymagania dotyczące uprawnień do przewożenia produktów żywnościowych,  środków transportu oraz kierowców
  6. Handlowy dokument identyfikacyjny oraz atest jakościowy – specyfika dokumentów oraz wymogi dot. zawartych w nich treści

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 31.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do: pracowników logistyki, producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, transportu i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego przechowywania i transportu żywności. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych