PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

1.  Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
2.  Rodzaje i możliwości zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji, transportu i przechowywania oraz metody ich eliminacji
3.  Wymagania dotyczące warunków przechowywania środków spożywczych. Możliwe zagrożenia
4.  Terminy trwałości produktów żywnościowych – badania przechowalnicze, oznakowanie na etykietach, rozpoznawanie produktów przeterminowanych – cechy zepsucia
5.  Transport produktów żywnościowych – wymagania dotyczące uprawnień do przewożenia produktów żywnościowych, środków transportu oraz kierowców
6.  Handlowy dokument identyfikacyjny oraz atest jakościowy – specyfika dokumentów oraz wymogi dot. zawartych w nich treści

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników logistyki, producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, transportu i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego przechowywania i transportu żywności. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.