PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest GMO?
 2. Kiedy produkt uznawany jest za produkt GMO w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa?
 3. Zasady znakowania produktów GMO
 4. Zasady znakowania produktów wyprodukowanych przy użyciu GMO
 5. Przykłady błędnych etykiet
 6. Dokumentacja wymagana dla produktów GMO
 7. Zasady wprowadzania do obrotu żywności GMO
 8. Sesja pytań i odpowiedzi
 9. Zasady znakowania produktów jako wolnych od GMO
 10. Kiedy możliwe jest stosowanie komunikatu “bez GMO” według nowych zasad?
 11. Wymogi prawne dot. znakowania żywności jako wolnej od GMO w przypadku produktów wieloskładnikowych
 12. Wymogi prawne dot. znakowania jako wolnej od GMO żywności pochodzenia roślinnego
 13. Wymogi prawne dot. znakowania jako wolnej od GMO żywności pochodzenia zwierzęcego
 14. Jak wygląda nowy znak graficzny informujący o nieobecności GMO w produkcie?
 15. Przepisy przejściowe
 16. Kary i sankcje
 17. Czym jest podstawowy składnik środka spożywczego?
 18. Kiedy należy podać na etykiecie kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika?
 19. Trudne przypadki i problemy praktyczne
 20. Zasady prezentacji kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika
 21. Sesja pytań i odpowiedzi

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów środków spożywczych, suplementów diety, żywności wzbogaconej oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności .

Szkolenie koncentruje się na ostatnich zmianach przepisów w zakresie znakowania żywności jako wolnej od GMO oraz obowiązku podawania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego. W trakcie prezentacji omówione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy prawa, problemy praktyczne z ich stosowaniem oraz wskazane zostaną najczęściej popełniane błędy w oznakowaniu.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/