PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką szkolenia – terminologia i definicje
2. Unijne i krajowe ustawodawstwo żywnościowe
3. GHP/GMP jako podstawa do wdrożenia systemu HACCP
4. System zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP – podejście praktyczne
5. Podstawy audytu wewnętrznego jako narzędzia do weryfikacji systemu HACCP

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób działających w małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora żywnościowego, zarówno w produkcji żywności, jak i w gastronomi.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników teoretycznych i praktycznych podstaw w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa żywności, przygotowania dokumentacji i wdrażania systemu HACCP w zakładzie produkującym żywność oraz zdobycie umiejętności weryfikacji tego sytemu. Szkolenie przewiduje warsztaty umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Efekty szkolenia to nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej realizacji dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych i systemu HACCP oraz kontrola ich skuteczności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska: pracownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania i doświadczenie zawodowe dr inż. Katarzyny Neffe-Skocińskiej skupione są w obszarze mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności, produktów prozdrowotnych, probiotycznych, w tym szukanie nowych rozwiązań w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych wyrobów przetwórstwa roślinnego i zwierzęcego.