1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – wymagania prawne;

–        Informacja obowiązkowa i dobrowolna; 
–        Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;

2. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;
3. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;
4. Etykietowanie żywności wartością odżywczą – przykłady nieprawidłowych informacji;
5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

–       Analiza chemiczna żywności; 
–       Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności); 
–       Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);

6. Ćwiczenia praktyczne:

–        Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; 
–        Obliczanie wartości odżywczej – na wybranych przykładach; 
–        Przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku;

7. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.03.2017 r., w godz.  10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany i nowe wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.